انواع لیست های پیشنهادی

          <div class="card" style="width: 20rem;">
          <img class="card-img-top" src="..." alt="عکس بسته">
          <div class="card-body">
          <h4 class="card-title">نو رسیده</h4>
          <p class="card-text">Some quick example text to build on the نو رسیده and make up the bulk of the card's content.</p>
          <a href="#" class="btn btn-primary">ادامه</a>
          </div>
          </div>
عکس بسته

نو رسیده

توضیحات صرفا توضیحات

ادامه
عکس بسته

کتابخوان ماه

توضیحات صرفا توضیحات

ادامه
عکس بسته

مناسبتی

توضیحات صرفا توضیحات

ادامه
عکس بسته

این چند کتاب

توضیحات صرفا توضیحات

ادامه
عکس بسته

تازه های کتاب

توضیحات صرفا توضیحات

ادامه