تازه های کتابخانه

باغ‌های همیشه بهار

 • نویسنده: نوشته‌ی علی‌اصغر عزتی‌پاک
 • ناشر: شرکت انتشارات سوره مهر
 • سال نشر: 1396
 • موضوع: ;محمدبن علی (ع) ، امام پنجم 57 - 114 ق. -- سرگذشتنامه -- ادبیات نوجوانان

دو روایت از یک عکس

 • نویسنده: نویسنده ابراهیم حسن‌بیگی
 • ناشر: شرکت انتشارات سوره مهر
 • سال نشر: 1397
 • موضوع: ; Persian fiction -- 20th century

اعتکاف نیکان

 • نویسنده:
 • ناشر: انتشارات مطیع
 • سال نشر: 1395
 • موضوع: ; اعتکاف

یادداشتهای یک روزنامه نگار

 • نویسنده: به کوشش مختار حدیدی، جلال فرهمند
 • ناشر: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
 • سال نشر: 1395 -
 • مترجم: گردآورنده: فرهمند, گردآورنده: حدیدی
 • موضوع: ;عمیدی نوری ابوالحسن 1282 - 1359

گرگ سالی

 • نویسنده: امیرحسین فردی
 • ناشر: شرکت انتشارات سوره مهر
 • سال نشر: 1392
 • موضوع: ; داستان های فارسی -- قرن 14

راز قلعه حمود

 • نویسنده: اعظم محمد پور
 • ناشر: خط مقدم
 • سال نشر: 1397
 • موضوع: ;فاطمی نیا سید اصغر 1364- 1394.

مستوری

 • نویسنده: نویسنده صادق کرمیار
 • ناشر: کتاب جمکران
 • سال نشر: 1396
 • موضوع: ; Iran-Iraq War, 1980-1988 -- Fiction

ظلمت سفید

 • نویسنده: سجاد خالقی
 • ناشر: کتابستان معرفت
 • سال نشر: 1395‬
 • موضوع: ; داستان‌های فارسی -- قرن 14

اوسنه‌ی گوهرشاد

 • نویسنده: سعید تشکری
 • ناشر: آستان قدس رضوی، شرکت به نشر
 • سال نشر: 1397
 • موضوع: ; Persian fiction -- 20th century

من پسر شاه نیستم

 • نویسنده: مولف اصغر فکور
 • ناشر: موزه عبرت ایران
 • سال نشر: 1396
 • موضوع: ;رفیع‌زاده رحیم تقی 1329 -